Spring til indhold

Certificeret vejleder med børnemosaikker
som metode

Certificeringen er for dig, som har til opgave at sætte retning for og bidrage kompetent til at imødegå behov hos børn i bredt sammensat børnegruppe. Med denne certificering klædes du på til, at gå professionelt ind arbejdet med at skabe dagtilbuds- og skolepraksis af høj kvalitet – med afsæt i børnemosaikker og aktionslæring.

Certificeringen er målrettet det at skabe Collective Efficacy, som kan oversættes til at betyde ”Kollektiv mestring” eller ”mestringsfællesskaber”. Begrebet handler om at fremme og bevare den overbevisning blandt de professionelle i dagtilbuddet eller på skolen, at de som professionelt fællesskab, og i hele dagtilbuddet/ på hele skolen, kan mestre de krav og udfordringer, som de arbejder med i hverdagen. I denne certificering er disse krav og udfordringer relateret til arbejdet med at skabe øgede deltagelsesmuligheder for alle børn via arbejde med børnenes mangefacetterede perspektiver (Børnemosaikker).

Collective Efficacy er et dybt relevant fokus fordi præcis dette, af forskning vurderes at være det parameter, som klart har størst betydning for børns læringsudbytte. På samme måde viser forskning også at arbejde med de refleksive elementer som Børnemosaikker (The Mosaic Approach) lægger op til, indeholder lovende perspektiver for udvikling af inkluderende praksis.

Nordic Learning – Research and Education afvikler flere forskningsprojekter med fokus netop Kollektiv mestring og Børnemosaikker. Det vil man i forløbet høre om, og på den måde få indblik i nyeste forskning på området.

Certificeringen opnås ved deltagelse i 30 timers undervisning, fordelt på i alt 5 dage. Imellem hver undervisningsdag er der fokuserede og afgrænsede opgaver i praksis. På den måde forbindes forskning, teori og praksis hele forløbet igennem. 

Inden uddannelsesstart vil du modtage bogen; ”Børnemosaikker i dagtilbud – Nye veje til udvikling med børneperspektiver”, som er skrevet a Micki Sonne Kaa Sunesen. Bogen vil være den primære grundbog i forløbet.

Undervisningen og certificeringen varetages af Micki Sonne Kaa Sunesen og Torben Bloksgaard samt inviterede eksperter på området. Uddannelsen afvikles i flotte, indbydende og læringsunderstøttende rammer på Fyn og Sjælland

Tid og sted

Der afvikles i 2023 et nyt forløb på Fyn/Jylland.

Fyn / Jylland

Severin kursuscenter: Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

Dag 1: Tirsdag den 14. marts
Dag 2: Onsdag den 15. marts
Dag 3: Tirsdag den 25. april
Dag 4: Tirsdag den 18. maj
Dag 5: Tirsdag den 20. juni

Alle dage i tidsrummet 09.00 – 17.00.
MED FORBEHOLD FOR DATOÆNDRINGER

Der afvikles desuden i efteråret 2023 to nye forløb: et på Sjælland og et på Fyn/ Jylland.

Sjælland
Comwell Roskilde: Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde

Dag 1: Tirsdag den 22. august
Dag 2: Tirsdag den 19. september
Dag 3: Tirsdag den 24. oktober 
Dag 4: Tirsdag den 21. november
Dag 5: Tirsdag den 5. december

Alle dage i tidsrummet 09.00 – 17.00.
MED FORBEHOLD FOR DATOÆNDRINGER

 

Fyn / Jylland
Severin kursuscenter: Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

Dag 1: Tirsdag den 29. august
Dag 2: Tirsdag den 26. september
Dag 3: Tirsdag den 31. oktober
Dag 4: Tirsdag den 28. november
Dag 5: Tirsdag den 12. december

Alle dage i tidsrummet 09.00 – 17.00.
MED FORBEHOLD FOR DATOÆNDRINGER

Pris

14.995 plus moms, alt inklusive.

Der kan være læringsmæssige fordele i at tilmelde sig i grupper eller teams. Ved tilmelding i grupper a 4 er den samlede pris: 50.000 plus, moms alt inklusive.

Tilmelding og forespørgsler

Ved direkte henvendelse pr. telefon eller mail til Torben Bloksgaard, MA. Ledelse og Organisationspsykologi.

tb@nordic-learning.com /31130877

På uddannelsen er denne bog grundbog, og hver deltager modtager derfor et eksemplar ved opstart