Spring til indhold

Moduler fra Pædagogisk Diplomuddannelse (10 ects point)

Vi samarbejder med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole om at udbyde moduler fra forskellige retninger på Pædagogisk Diplomuddannelse (PD). Vi udbyder sammen disse tre moduler

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og intervention.

Modul Rs.19.10.2, side 60 i studieordningen, fra PD i Psykologi.

10 ECTS-point, ekstern prøve.

Kompetenceudvikling på arbejdspladsen.

Modul Rs 19.16.4, side 80 i studieordningen, fra PD i Unges og voksnes læreprocesser.

10 ECTS-point, intern prøve.

 
Den udviklende organisation.

Modul Rs 19.27.1, side 123 i studieordningen, fra PD i Projektledelse og organisationsudvikling.

10 ECTS-point, ekstern prøve.

Du kan orientere dig om diplomuddannelsens læringsmål, struktur, eksamensform mv. her: Link til studieordning  
Alle diplommoduler kan afvikles i UCLs lokaler i Vejle eller Odense eller lokalt hos jer, hvis der er tale om hele hold.

Er du interesseret i andre moduler end dem, som er listet ovenfor, så skriv eller ring. Så kan vi drøfte de konkrete ønsker og muligheder.

Underviser og vejleder

Micki Sonne Kaa Sunesen, Ph.d.

Sted

Odense/Vejle
Lokalt hos jer, hvis hele hold tilmeldes.

Forespørgsler

Ved direkte henvendelse pr. telefon eller mail til Micki Sonne Kaa Sunesen, Ph.d.
ms@nordic-learning.com / 22487962.

Pris

11.200 Kroner

Samlet varighed

3 måneder

Undervisningsgange

6 dage a 6 timers varighed

Undervisningsform

Afveksling mellem oplæg, dialog og processer.

Invitationer til at arbejde med det faglige indhold i egen praksis via aktionslæringsforløb mellem undervisningsdagene.

Eksamen

Skriftligt oplæg med efterfølgende mundtlig prøve, intern medbedømmer eller ekstern censor.