Spring til indhold

Det pædagogiske fællesskab

I Nordic Learning – Research & Education ser vi læring og udvikling som organisationsomfattende fænomener. Vi arbejder ud fra en forståelse af organisationen som et professionelt lærende fællesskab, og læner os op ad forskning og erfaring, som viser at indsatser målrettet individer i konteksten kun i ringe grad kan bidrage til indfrielse af organisationens mål og visioner. Derfor tilbyder vi at understøtte organisationer, dagtilbud og skoler med forskning, teori og praksiserfaring målrettet pædagogiske ledere, pædagogiske team og pædagogiske konsulenter. Vi hjælper med forskning, kurser og rådgivning – og har fokus på, hvordan disse elementer kan skabe værdi for jer som pædagogisk fællesskab.     

Vi understøtter pædagogiske ledere med forskning, teori og erfaring relateret til:

 • Hvordan professionelle lærer i pædagogiske kontekster.
 • Refleksive samtaler med individer og pædagogiske team.
 • Undersøgelser og hvordan disse kan gøres brug af i forbindelse med beslutningstagning.
 • Tilrettelæggelse, udførelse og evaluering af udviklingsarbejde og kompetenceudviklingsforløb.

Vi understøtter pædagogiske konsulenter med forskning, teori og erfaring relateret til:

 • Hvordan de kan lave egne undersøgelser og analyser.
 • Rapportering og formidling af egne undersøgelsesresultater.
 • Refleksive samtaler med ledere og pædagogiske team – med og uden brug af data.
   

Vi understøtter pædagogiske teams med forskning, teori og erfaring relateret til:

 • Aktionslæring.
 • Co-teaching.
 • Relationspædagogik.
 • Børne- og elevperspektiver.

Vi understøtter ledere, pædagogiske team og pædagogiske konsulenter med:

 • Samtaler og procesfacilitering.
 • Forskning og samarbejde om udviklingsarbejde.
 • Analyser og evalueringer.

 

Ovenstående faglige elementer kan endvidere sammensættes fleksibelt alt efter ønsker og behov. Alle forløb kan afvikles i et miks af fysisk fremmøde og online aktivitet.   

Ring eller skriv for yderligere information og priser.

Kompetence-udvikling​

Sampraksis

Forside af bogen Co-teaching og Skoleudvikling

Co-teaching og skoleudvikling

Mellemformer i skole og dagtilbud