Spring til indhold

Certificeret leder af co-teaching

Uddannelsen er målrettet ledere eller konsulenter med interesse i co-teaching. Du har en hverdag på en skole eller i en forvaltning, hvor man skal til at opstarte eller allerede er godt i gang med at arbejde med co-teaching. Du leder efter gode ledelsesmæssige greb til at udfolde potentialet i co-teaching, herunder: skabe gode læringsmiljøer for alle børn, fremme professionel læring og skubbe skolens udvikling i en inkluderende retning.

I Nordic Learning – Research and Education har vi siden 2019 forsket specifikt med fokus på co-teaching. Dette har vi gjort i hele landet på både skole- og dagtilbudsområdet. Denne forskning vil man i forløbet høre om, og på den måde få indblik i nyeste forskning på området.

Certificeringen opnås ved deltagelse i 30 timers undervisning, fordelt på i alt 5 dage. Imellem hver undervisningsdag er der fokuserede og afgrænsede opgaver i praksis. På den måde forbindes forskning, teori og praksis hele forløbet igennem.

Undervisningen og certificeringen varetages af primært af skoleforsker Micki Sonne Kaa Sunesen, og afvikles i indbydende og læringsunderstøttende rammer på Fyn/Jylland og Sjælland.

Indhold

Dag 1: Hvad er co-teaching?

 • Du præsenteres for de grundlæggende tanker og ideer i co-teaching.
 • Du gives et overblik over muligheder for skoleudvikling med co-teaching som metode.
 • Du gives konkrete greb til organisering og strukturering af implementeringen af co-teaching.
 • Du udarbejder en plan for udviklingsarbejdet på egen skole.

Dag 2: Ledelse med fokus på professionel læring

 • På holdet giver vi hinanden sparring på planerne for udviklingsarbejdet på egne skoler.
 • Du præsenteres for forskning om professionelles læring i arbejdet med co-teaching.
 • Du gives konkret greb til, hvordan du som leder kan understøtte professionel læring før, under og efter et kompetenceudviklingsforløb.
 • Du føres ind i emnet ”psykologisk tryghed”.
 • Du planlægger et tiltag i egen praksis med fokus på ledelsesmæssig understøttelse af kompetenceudvikling.

Dag 3: Ledelse, vejledere og ledergrupper i arbejdet med co-teaching

 • På holdet giver vi hinanden sparring på de tiltag, som er gjort på egne skoler.
 • Du præsenteres for ideen om distribueret ledelse.
 • Du føres ind i, hvordan du som leder kan samarbejde med skolens vejledere med henblik på at fremme elevernes læring, de professionelles læring og skolens samlede udvikling.
 • Du planlægger et tiltag i egen praksis med fokus på samarbejdet mellem ledere og vejledere.

Dag 4: Ledelse med fokus på redskaber

 • På holdet giver vi hinanden sparring på de tiltag, som er gjort på egne skoler.
 • Du præsenteres for en bred vifte af redskaber i form af modeller og strukturer til proces- og mødeledelse.
 • Du planlægger et tiltag i egen praksis, hvor du gør brug af et eller flere af de redskaber, som du er blevet præsenteret for her på dag 4. 

Dag 5: Certificering

 • Til denne dag udarbejder du en skriftlig rapport på 8-10 sider, som beskriver dit samlede arbejde fra dag 1, 2, 3 og 4. Rapporten må gerne laves i grupper eller lederteams.
 • Den skriftlige rapport danner afsæt for den mundtlige certificering, som ligger her på dag 5.

Efter certificering

 • Du modtager et certifikat, hvorpå der står, hvad du har arbejdet med, hvad du har lært, og hvilke opgaver du nu har kompetencer til at løse i praksis.

På uddannelsen vil du møde …

Micki Sunesen ...
... og Torben Bloksgaard

Tid og sted

Der afvikles to forløb: et på Sjælland og et på Fyn / Jylland.

Sjælland (sted kommer senere).

Fyn / Jylland (sted kommer senere).

Tilmelding og forespørgsler

Ved direkte henvendelse
til Micki Sonne Kaa Sunesen, ph.d.
mail: ms@nordic-learning.com
telefon: 2248 7962

Pris

15.000 plus moms

Der kan være læringsmæssige fordele i at tilmelde sig i grupper eller lederteams. Ved tilmelding i grupper eller lederteams à 4 er den samlede pris:

50.000 plus moms