Spring til indhold

Kontakt

Micki Sonne Kaa Sunesen

Direktør i Nordic Learning, ph.d.

I samarbejdet med Nordic Learning kan du også møde Torben Bloksgaard, Birgitte Wraae, Katrine Mourier, Maria Goslar, Anita Boelsmand og Charlotte Andersen:

Torben Bloksgaard

Torben er master i læreprocesser – med specialisering i ledelse og organisationspsykologi. Han er tidligere leder af en specialskole og har stor erfaring fra skole og dagtilbudsområdet. Torben er ekspert i mellemformer, børns deltagelse og inkluderende indsatser. Han er optaget af skole- og dagtilbudsudvikling med henblik på at øge børns deltagelsesmuligheder.

Birgitte Wraae

Birgitte har en ph.d. i entreprenørskab, identitet og læring. Hendes fokus er på forandring og udvikling af mennesker og organisationer gennem innovative processer. Hun kobler entreprenørskab med ledelsesudvikling, især udvikling af et personligt og bæredygtigt lederskab. Birgitte er erfaren indenfor de kvalitative metoder, herunder participatory design og etnografiske tilgange. Hun arbejder med Design thinking og er certificeret i BMC og Business Model You. Birgitte starter i Nordic Learning august, 2024.

Katrine Mourier

Katrine er uddannet lærer og har en kandidat fra DPU i didaktik med særligt henblik på dansk. Hun har arbejdet som lærer i både almen- og specialområdet siden 2009. De seneste tre år har Katrine arbejdet som co-teacher og inklusionslærer, hvor hun særligt fokuserer på at skabe deltagelsesmuligheder for så mange børn som muligt.

Maria Goslar

Maria er uddannet pædagog og har en kandidat i pædagogisk sociologi fra DPU. Hun har arbejdet som pædagogisk konsulent og underviser med fokus på specialpædagogik. Maria er specialist i co-teaching, NEST-inspireret pædagogik og har omfattende erfaring med at skabe de fysiske rum, der bedst understøtter alle børns læring og oplevelse af at høre til et fællesskab. 

Anita Boelsmand

Anita er særligt interesseret i arbejdet med overskridende praksisser mellem almen- og specialområdet. Især arbejder Anita i disse sammenhænge med mellemformer og co-teaching / sampraksis. Anita er uddannet lærer med Master i Specialpædagogik. Anita har omfattende erfaringer fra specialskoleområdet, PPR og fra professionshøjskole, hvor hun har undervist på den Pædagogiske Diplom uddannelse i samme områder, som hun har erfaring med. 

Charlotte Andersen

Charlotte er uddannet lærer, og er til daglig trivselsvejleder på en skole i Farum. Hun har skrevet fire bøger for Dafolo i serien »inkluderende læringsfællesskaber«. Charlotte har særligt fokus på teamsamarbejde, børnefællesskaber, barnet med ADHD eller autismespektrumforstyrrelse og det konstruktive samarbejde med og mellem forældrene i skolen. Charlotte har omfattende erfaring med at koble viden og praksis i spændingsfeltet mellem almen- og specialområdet.