Spring til indhold

Kurser

Det pædagogiske fællesskab

Vi arbejder med udviklingsarbejde og kompetenceudvikling målrettet alle niveauer af organisationen.

Den pædagogiske leder ​

Vi arbejder med pædagogisk ledelse – med fokus på ledelse af udviklingsarbejde og professionelles læring.

Det pædagogiske team

Vi arbejder med pædagogiske team – med fokus på aktionslæring, co-teaching, relations pædagogik og børn- og elevperspektiver.

Den pædagogiske konsulent eller vejleder

Vi arbejder med pædagogiske konsulenter – med fokus på at designe og afvikle egne undersøgelse, føre refleksive samtaler og facilitere processer.