Forskning og udviklingsarbejde

Vi gør brug af en bred vifte af metoder, herunder interview, observation og spørgeskemaundersøgelser – og kombinerer disse undersøgelsestilgange med forskellige former for samtaler og procesfacilitering. På den måde gør vi brug af data som afsæt for refleksion og som en integreret del af et udviklingsarbejde eller kompetenceudviklingsforløb. Viden er noget, vi skaber sammen.

Vi arbejder på den måde, at vi skifter fleksibelt mellem nærhed og distance. Det betyder, at vi i nogle perioder kan opholde os i kontekst, hvor vi mere eller mindre aktivt indgår i tæt samarbejde med fx ledere, lærere og pædagoger – og derved medvirker til at finde løsninger på konkrete problemer i organisationen. I andre perioder arbejder vi på eget kontor, hvor vi fx analyserer data, kigger i forskningsdatabaser eller skriver rapporter. Vores praksis er kendetegnet ved at være i kontinuerlig dialog mellem forskning, teori og praksis.  

Vi forsker i dagtilbud og skole med særligt fokus på fem områder:

  1. Forholdet mellem organisatorisk læring og professionelles læring.
  2. Ledelse af professionelles læring.
  3. Læring i pædagogiske team.
  4. Børns og unges lærings- og deltagelsesmuligheder.
  5. Samarbejdet med forældre og betydningen af dette for børns og unges læring.

Alle former for forskning og udviklingsarbejder designes, afvikles og evalueres i tæt dialog med vores samarbejdspartnere.

Ring eller skriv for yderligere information og priser.

Læs også;  

SBU udvikler ny metode til opbygning af intern specialskole

Efteruddannelse kræver engagement tid og ledelse

Aktionsforskning - indefra og udefra

Sådan laver du
undersøgelser

Aktionsforskning - i et læringsperspektiv