Spring til indhold

Forskning og udviklingsarbejde

Vi forsker i dagtilbud og skole med særligt fokus på fire områder:

1. Forholdet mellem organisatorisk læring og professionelles læring.

2. Ledelse af professionelles læring.

3. Co-teaching

4. Børns og unges lærings- og deltagelsesmuligheder.

I Nordic Learning – Research & Education arbejder vi ud fra en aktionsforskningstilgang. Denne tilgang er kendetegnet ved at forskning og udvikling er to i hinanden indlejrede processer, og at forskere og praktikere derfor samarbejder tæt om at finde løsninger på konkrete problemer og udfordringer. Det er vigtigt for os, at samarbejdet skaber værdi for jer.

Vi gør brug af en bred vifte af metoder, herunder interview, observation og spørgeskemaundersøgelser – og kombinerer disse undersøgelsestilgange med forskellige former for samtaler og procesfacilitering. På den måde gør vi brug af data som afsæt for refleksion og som en integreret del af et udviklingsarbejde eller kompetenceudviklingsforløb. Vi gør også brug af kreative metoder til at fremme og fastholde processer. Fx gør vi brug af visuelle referater. Dette gør vi i tæt samarbejde med Michael Eriksen fra Visuel retning. Hvordan vi gør brug af dette, kan man læse mere om her.

Vi arbejder på den måde, at vi skifter fleksibelt mellem nærhed og distance. Det betyder, at vi i nogle perioder kan opholde os i kontekst, hvor vi mere eller mindre aktivt indgår i tæt samarbejde med fx ledere, lærere og pædagoger – og derved medvirker til at finde løsninger på konkrete problemer i organisationen. I andre perioder arbejder vi på eget kontor, hvor vi fx analyserer data, kigger i forskningsdatabaser eller skriver rapporter. Vores praksis er kendetegnet ved at være i kontinuerlig dialog mellem forskning, teori og praksis.

Alle former for forskning og udviklingsarbejder designes, afvikles og evalueres i tæt dialog med vores samarbejdspartnere.

Ring eller skriv for yderligere information og priser.

Læs også;

Efteruddannelse kræver engagement tid og ledelse

Sådan laver du undersøgelser

Aktionsforskning – indefra og udefra

Aktionsforskning

Aktionsforskning - i et læringsperspektiv