Certificeret vejleder – med co-teaching og aktionslæring som metoder

Som certificeret vejleder udvikler du kompetencer til at vejlede og samarbejde med kolleger i skolen ud fra principper fra co-teaching og aktionslæring. Certificeringen er for dig, som har til opgave at hjælpe og støtte professionelle i skolen med at imødegå behov hos en bredt sammensat elevgruppe. Med denne certificering klædes du på til at varetage vejledningsopgaven professionelt og med høj kvalitet – med afsæt i co-teaching og aktionslæring.

Certificeringen er målrettet det at skabe Collective Efficacy, som kan oversættes til at betyde ”kollektiv mestring” eller ”mestringsfællesskaber”. Begrebet handler om at fremme og bevare den overbevisning blandt de professionelle på skolen, at de som professionelt fællesskab i teams og på hele skolen kan mestre de krav og udfordringer, som de arbejder med i hverdagen. I denne certificering er disse krav og udfordringer relateret til arbejdet med inklusion.

Collective Efficacy er et dybt relevant fokus fordi præcis dette af forskning vurderes at være det parameter, som klart har størst betydning for elevers læringsudbytte. Nordic Learning – Research and Education afvikler netop nu flere forskningsprojekter med dette fokus. Det vil man i forløbet høre om, og på den måde få indblik i nyeste forskning på området.

Certificeringen opnås ved deltagelse i 30 timers undervisning, fordelt på i alt 5 dage. Imellem hver undervisningsdag er der fokuserede og afgrænsede opgaver i praksis. På den måde forbindes forskning, teori og praksis hele forløbet igennem. 

Undervisningen og certificeringen varetages af skole- og dagtilbudsforsker Micki Sonne Kaa Sunesen, og afvikles i indbydende og læringsunderstøttende rammer på Fyn / Jylland og Sjælland. 

Tid og sted

Der afvikles i 2023 to nye forløb: et på Sjælland og et på Fyn / Jylland.

Sjælland
(sted kommer senere)

De fem kursusdage afvikle med ca. en måned mellem dagene. Forløbet afvikles i perioden februar til juni. Du modtager de konkrete datoer i god tid inden opstart

Alle dage i tidsrummet 09.00 – 17.00.

Fyn / Jylland
Severin kursuscenter: Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

De fem kursusdage afvikle med ca. en måned mellem dagene. Forløbet afvikles i perioden september til december. Du modtager de konkrete datoer i god tid inden opstart

Alle dage i tidsrummet 09.00 – 17.00.

Pris

14.995 plus moms, alt inklusive.

Der kan være læringsmæssige fordele i at tilmelde sig i grupper eller teams. Ved tilmelding i grupper a 4 er den samlede pris: 50.000 plus, moms alt inklusive.

Tilmelding og forespørgsler

Ved direkte henvendelse pr. telefon eller mail til Micki Sonne Kaa Sunesen, Ph.d.
ms@nordic-learning.com / 22487962.

På uddannelsen er denne bog grundbog, og hver deltager modtager derfor et eksemplar ved opstart