Spring til indhold

Entreprenørskab og pædagogisk ledelse af professionelle læringsfællesskaber

Kurset henvender sig til den leder eller det lederteam, som ønsker nye konkrete greb til at arbejde med organisationsudvikling. Det faglige afsæt er den forskning som knytter sig til entreprenørskab og pædagogisk ledelse af professionelle læringsfællesskaber. Med denne kobling mellem entreprenørskab og pædagogisk ledelse gives lederen indblik i en tidssvarende ledelsesforståelse samt greb til at navigere i spændingsfeltet mellem hverdagens spontant opståede udfordringer og organisationens udvikling på den lange bane.

På kurset kan du og dit lederteam få indblik i:

  • Hvordan man kan lave koblinger mellem entreprenørskab og pædagogisk ledelse – og hvorfor denne kobling er relevant netop nu.

Du får indblik i nyeste forskning og i forskellige definitioner af entreprenørskab.

  • Hvordan entreprenant tænkning kan anvendes som analytisk redskab til at få nye idéer, der kan omsættes i den konkrete praksis i hverdagen

Du får indblik i, hvordan entreprenant tænkning kan være drivkraft for nye tiltag og måder at organisere værdiskabende elementer på.

  • Hvordan lederteamet kan skabe, lede og tilrettelægge løbende udvikling i praksis ved hjælp af entreprenante processer.

Du får indblik i problemforståelse, metode, kritisk og kreativ tænkning

  • Hvordan lederteamet kan forstå og håndtere dilemmaer, der opstår, når der er behov for at forandre adfærd og tænkemåder både på individuelt – gruppe og organisatorisk plan

Du får indblik i en bred vifte af ledelsesteorier, herunder teorier om ledelse af paradokser.

Ovenstående faglige elementer kan sammensættes fleksibelt alt efter ønsker og behov. Kurset kan afvikles som dagskursus eller som længerevarende forløb. Alle forløb kan afvikles i et miks af fysisk fremmøde og online aktivitet. Der er mulighed for løbende sparring.

Ring eller skriv for yderligere information og priser.

Kompetence-udvikling​

Forside af bogen Co-teaching og Skoleudvikling

Co-teaching og skoleudvikling

Sådan laver du undersøgelser