Spring til indhold

Ledelse af professionelle læreprocesser og skoleudvikling

Kurset henvender sig til den leder, som ønsker at lære, hvordan man kan arbejde med personalets læring som led i udviklingsarbejde og kompetenceudviklingsforløb.

På kurset kan du fx lære:

  • At agere ud fra viden om, hvordan professionelle lærer i pædagogiske kontekster.

Fx med fokus på læring i fællesskaber og betydningen af refleksion

  • At føre refleksive samtaler med individer og pædagogiske team.

Fx med fokus på samtaleteori, samtalemetoder og samtaleredskaber.

  • At lave egne undersøgelser og gøre brug af disse i forbindelse med beslutningstagning.

Fx med fokus på interviews, observation og spørgeskemaundersøgelser.

  • At lede pædagogisk med aktionslæring som fælles ramme.

Fx med fokus på lederens skiftende roller og opgaver i de forskellige delfaser.

  • At tilrettelægge udviklingsarbejde og kompetenceudviklingsforløb.

Fx med fokus på tiltag i opstartsfasen

  • At lede transferprocesser mellem kurser og pædagogisk praksis.

Fx med fokus på forankring af kompetencer i det pædagogiske teams samarbejde.

  • At inddrage børne- og elevperspektiver i udvikling af den pædagogiske kontekst.

Fx med fokus på at lave undersøgelser af dagtilbuddet eller skolen sammen med børn og elever.

Kurset kan afvikles som dagskursus eller som en længerevarende forløb. Alle kurser tilpasses deltagernes specifikke ønsker og behov. 

Ring eller skriv for yderligere information og priser.

Læs også: 

Redskaber på skolebænken
Slik suger lærere og pedagoger best ny viten til seg
“Hvorfor skal vi lære netop det?”
Brug teamet som læringsarena
Betydningen af teamarbejde i kompetenceudvikling
Sådan understøtter du læring i team 
Efteruddannelse kræver engagement, tid og ledelse

Kompetence-udvikling​

Forside af bogen Co-teaching og Skoleudvikling

Co-teaching og skoleudvikling

Sådan laver du undersøgelser