Spring til indhold

Aktionslæring

Kurset henvender sig til det dagtilbud eller den skole, som ønsker at lære, hvordan de kan systematisere deres pædagogiske teamarbejde i dynamiske og vedvarende processer.

På kurset kan du fx lære:

  • At arbejde med aktionslæring i praksis.
    • Fx med fokus på aktionslæringens teori og praksis i et helhedsperspektiv.
  • At samarbejde i teamet med et undersøgende blik på egen og andres praksis.
    • Fx med fokus på observation som metode.
  • At føre refleksive samtaler i teamet.
    • Fx med fokus på samtalemetoder og samtaleredskaber til brug i teamet.

Kurset kan afvikles som dagskursus eller som en længerevarende forløb. Alle kurser tilpasses deltagernes specifikke ønsker og behov. 

Ring eller skriv for yderligere information og priser.

Læs mere: 
Brug teamet som læringsarena
Betydningen af teamarbejde i kompetenceudvikling
Sådan understøtter du læring i team 
Efteruddannelse kræver engagement, tid og ledelse

Aktionsforskning - indefra og udefra

Sådan laver du
undersøgelser

Aktionsforskning - i et læringsperspektiv