Spring til indhold

Børne- og elevperspektiver

Kurset henvender sig til det dagtilbud eller den skole, som ønsker at lære, hvordan de kan arbejde med børns og elevers perspektiver i deres pædagogiske praksis. Afsættet for kurset er metoden ”The Mosaic Approach” (særligt for dagtilbud) og ”Eleven som forsker” (særligt for skoler).

På kurset kan du fx lære:

  • At gøre brug af forskellige metoder til at hjælpe børn og elever med at udtrykke sig om forhold med betydning for deres liv i den pædagogiske kontekst.
    • Fx med fokus på samtale med børn med og uden brug af redskaber.
  • At medtænke børns og elevers perspektiver i forbindelse med udvikling af dagtilbuddets eller skolens inkluderende praksis.
    • Fx med fokus på demokrati og medbestemmelse.
  • At arbejde med børns og elevers perspektiver som led i det pædagogiske teamarbejde.
    • Fx med fokus på at skabe deltagelses- og læringsmuligheder for alle – med aktionslæring som fælles ramme.

Kurset kan afvikles som dagskursus eller som en længerevarende forløb. Alle kurser tilpasses deltagernes specifikke ønsker og behov. 

Ring eller skriv for yderligere information og priser.

Eleven som forsker

Børnemosaikker i dagtilbud_forside_FINAL

Børnemosaikker i dagtilbud

2

Elevperspektiver

alexander-shatov-niUkImZcSP8-unsplash

Film om The Mosaic Approach