Spring til indhold

Relationspædagogik

Kurset henvender sig til det dagtilbud eller den skole, som ønsker at lære, hvordan de professionelle kan bruge sig selv som redskaber i det pædagogiske arbejde med børns og elevers læring. Afsættet for kurset er medieret læring og motivationsteori.

På kurset kan du fx lære:

  • At arbejde ud fra nøglepointer i medieret læring.
    • Fx med fokus på at skabe fælles opmærksomhed, mening og sammenhænge i børns og elevers læringserfaringer.
  • At arbejde ud fra forskellige vinkler på motivation.
    • Fx med fokus på børns og elevers grundlæggende behov i sociale sammenhænge og i læringssituationer.
  • At gøre brug af viden om medieret læring og motivation i det pædagogiske teamarbejde.
    • Fx med fokus på teamets kommunikation – med aktionslæring som fælles ramme.

Kurset kan afvikles som dagskursus eller som en længerevarende forløb. Alle kurser tilpasses deltagernes specifikke ønsker og behov.

Ring eller skriv for yderligere information og priser.

Læs flere artikler:

Relationel-praksis – tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling

At være sammen med sit barn på en god måde- hvad vil det sige?

Læs boganmeldelse her

Mediated Learning Experience

Børnemosaikker i dagtilbud

Eleven som forsker