Spring til indhold

Det pædagogiske team

Aktionslæring

Aktionslæring er en metode, som strukturerer længerevarende indsatser, og sætter arbejdet med undersøgende praksis, refleksion og læring i system. Tilgangen kan danne ramme om ledere, team og pædagogiske konsulenters samarbejde.

Co-teaching

Co-teaching er en metode, som understøtter lærere og pædagoger i arbejdet med undervisning og læring i samarbejdet med en bredt sammensat børne- og elevgruppe. Tilgangen bygger bro mellem almenpædagogik og specialpædagogik.

Relationspædagogik

Relationspædagogik handler om det sociale samspil mellem skolens professionelle og eleverne. Med afsæt i medieret læring, motivationsteori og neuropsykologisk viden gives sprog og praktiske redskaber til øget kvalitet i det sociale samspil. 

Børne- og elevperspektiver

Børne- og elevperspektiver handler om at give børn og elever indflydelse på forhold i deres eget liv. The Mosaic Approach og Eleven som forsker er konkrete metoder til at inddrage børns og elevers stemmer i udviklingen af den pædagogiske praksis i dagtilbud og skole.